Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podmínky pro změny

Uvádíme podmínky pro všechny tři způsoby prodeje. Připomínáme, že pro prodej vstupenek pořadatelem platí jiné podmínky, než pro standardní prodej zboží v e-shopu.

Nákup vstupenek na místě

Pokud jste si zakoupili vstupenku na místě:

 • vstupné se nevrací,
 • zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

Jednoduchý nákup vstupenek

Pokud jste si zakoupili vstupenku prostřednictvím Jednoduchého nákupu vstupenek v systému Amber:

 • do 5. 1. (včetně) je storno poplatek 25% ceny zakoupených vstupenek,
 • od 6. 1. do 26. 1. (včetně) je storno poplatek 50% ceny,
 • po 26. 1. je storno poplatek 100% ceny.
 • zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

Standardní plná přihláška k účasti

Objednávku / přihlášku vstupného, služeb a doplňků lze změnit, doplnit či zrušit, v systému Amber v odkazu z menu Změna vstupu a služeb. Výsledkem změny je konečná podoba objednávky/přihlášky, tedy vše vyplněné tak, jak chcete dostat.

Změna přihlášky může vést k změnovým a storno poplatkům a zařazení do „změnové fronty“ při prezenci na recepci festivalu. Přečtěte si proto podmínky a pokyny pozorně.

Prosím objednávejte vstupné, služby a doplňky najednou. Změna objednávky/přihlášky přidělává práci a náklady vám i nám (práce, bankovní poplatky, zaúčtování změn). Nicméně předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Doporučujeme uvést do Nastavení osobních údajů v Amberu telefonní číslo pro rychlé projednání či ověření změn objednávky/přihlášky.

Platnost změn

Uzávěrka změn a plateb je 26. 1.

Po uzávěrce doplácejte až na místě! Přeplatky vracíme v Obálce účastníka, překontrolujte hned na místě, reklamaci nelze uplatnit později.

Původní výpis objednávky/přihlášky máte v e-mailu nebo v systému Amber v odkazu Vstupné a služby na PGF 20XX. Po změně objednávky/přihlášky tam najdete nový výpis.

Autorizace

Jakákoliv změna objednávky/přihlášky vyžaduje autorizaci ze strany organizátorů v podobě e-mailu, až potom je platná.

 • Automatická autorizace je u změn do 26. 1. včetně, které se netýkají ubytování.
 • Autorizace recepcí festivalu je nutná u všech změn od 26. 1. a všech změn ubytování (= změna termínu, kategorie ubytování či spolubydlícího).

Nezapomeňte si s sebou na recepci vzít původní i nový autorizovaný výpis objednávky/přihlášky!

 • Pokud jste ho nedostali do 26. 1., ověřte si e-mailem na recepce@ffestivaly.cz, zda byl odeslán.
 • Pokud jste měnili objednávku/přihlášku, ale vaše žádost o změnu nebyla zpracována a nemáte tedy autorizovaný výpis přihlášky, řaďte se na recepci k pracovišti vyřizujícímu změny.

Výška cen, platba

 • Výška ceny při doobjednání se řídí datem platby. Pokud doobjednáte po 5. 1., účtuje se cena bez slevy, ale původní ceny se nezvyšují.
 • Výška odpočtu za zrušené položky se řídí nákupní cenou položek.
 • Přidaný volňásek odpočítává ze vstupného stanovenou hodnotu volňásku, ta odpovídá standrdnímu dni, je nižší, než vstupné na sobotu.
 • Pokud jste ještě neplatili, zaplatíte novou cenu spočítanou systémem.
 • Pokud jste již platili, doplatíte předem nebo na místě, případně dostanete peníze zpět na místě v obálce účastníka.

Doplacení změnových a storno poplatků za minulé akce je podmínkou účasti na dalších akcích SFK Avalon.

Rušení, změny, doobjednání

Změna ubytování

Zkrácení, prodloužení, změna výběru ubytování i změna spolubydlícího (včetně opravy pouhého překlepu) s ohledem na omezení ubytovacích kapacit vyžaduje ruční zpracování, komunikaci s dalšími účastníky a ubytovateli a autorizaci změněné objednávky/přihlášky. Zaklikněte Chci změnu ubytování a do poznámky přihlášky popište, jako změnu chcete, včetně případných náhradních řešení.

Změnový poplatek

Za změnu objednávky přihlášky vedoucí ke změně výše platby, se účtuje manipulační poplatek 50 Kč. Pokrývá náklady na práci, zaúčtování a bankovní poplatky, případně na komunikaci.

Změnový poplatek 50 Kč se neúčtuje:

 • pokud ještě není zaplacena původní přihláška
 • za samotné uplatnění volňásků v objednávce/přihlášce
 • za změny vedoucí ke zvýšení celkové ceny o 400 Kč a více

Změnový poplatek se počítá za každou dokončenou editaci, i v rámci jednoho dne. Pokud tedy přihlášku upravíte, odešlete a pak změníte znovu, systém přidá další změnový poplatek (pokud se na něj nevztahují výše popsané výjimky).

Storno poplatky

Za zrušení objednávky/přihlášky se účtuje storno poplatek.

 • do 5. 1. (včetně) je storno poplatek 0% ceny zakoupených vstupenek, služeb a doplňků,
 • od 6. 1. do 26. 1. (včetně) je storno poplatek 25% ceny,
 • po 26.1. do začátku je storno poplatek 50% ceny,
 • po začátku festivalu je storno poplatek 100% ceny.

Doporučení

Pokud to lze, je lepší projít prezencí beze změn a až poleví fronty, přijít si vyřídit změnu nebo dokoupit doplňky.

Než zrušit vstupné a služby na poslední chvíli, raději doporučujeme přilákat místo sebe někoho jiného a prostřednictvím recepce předem zařídit příslušné změny.