Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Místo konání

PragoFFest 2017 probíhá v Modré škole v Kupeckého ulici 576 v Praze.

V metru C, konečná stanice Háje, je na oficiálních tabulích metra uvedený výstup směrovaný na Modrou školu. Po výstupu z metra po pár metrech mezi prodejními stánky doprava a již je vidět Modrá škola. Škola je od metra vzdálena cca 2 minuty chůze. Detaily o dopravě na PragoFFest najdete v sekci Doprava.

Mapka okolí a rozmístění místností v budově je součástí informační brožury, kterou dostává každý účastník.

Recepce slouží k prodeji vstupenek a služeb, k prezenci předem přihlášených účastníků. Dále k k výdeji a prodeji účastnických materiálů a upomínkových předmětů, jako Informační  centrum a poskytuje i některé Další  služby. Recepce je ve vestibulu Modré školy. Provozní doba 8.30-22.30 hodin.

Mapy a plánky

Rozmístění programových linií PragoFFestu 2017 do jednotlivých místností.
Bezprostřední  okolí školy - základní mapa
Bezprostřední  okolí školy - fotomapa
Plánek budovy


Letecká fotografie ukazuje všechna místa související s PragoFFestem. Klikněte.

Praha

Prahu jako hlavní město není třeba zvlášť představovat. Podrobnosti o dopravě v rámci Prahy najdete v sekci Doprava.

Další informace najdete zde na Wikipedii nebo na následujících stránkách: