Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Informační služby a recepce

Recepce

Recepce slouží k registraci účastníků a jako informační centrum. Při přihlášení předem, dodržování pravidel, zařazení do správné fronty a připravení co nejpřesnější částky k placení trvá čekání pouze několik minut, maximálně půl hodiny v největší špičce. Recepce pracuje na několika pracovištích:

1. Hlavní recepce - nová přihlášení k účasti s ubytováním, hosté, speciální požadavky, změny v přihlášeném / koupeném, výdej a prodej účastnických materiálů.

2. (Registrace) a přihlášení v Amberu pro ty, kdo chtějí ubytování.

3. Předem přihlášení - výdej účastnických obálek se vstupenkou, ubytovenkou, poukázkami, zakoupenými lístky do tomboly apod. (nutný průkaz totožnosti), výdej účastnických materiálů.

4. Koupě vstupenky na PragoFFest bez ubytování, výdej účastnických materiálů.

Praktické informace k účasti.

Připomínky k organizaci a hlášení problémů

Připomínky k organizaci: Součástí hlavní informační plochy je papír pro psaní připomínek k organizaci festivalu. Na něj má smysl psát pouze připomínky trvalejšího charakteru. Upozornění na chybějící toaletní papír či papírové ručníky, prasklé žárovky, špínu a další urgentní věci prosíme hlaste okamžitě organizátorům ve službě u vchodu do budovy / ubytování nebo na recepci.

HOT LINE: Setkáte-li se s neochotou vchodové služby nebo nevyřešeným problémem, nedodržováním pravidel festivalu apod, hlaste prosím problém okamžitě na recepci nebo HOT LINE, jejíž číslo máte v informační brožuře a je v telefonních seznamech na nástěnkách a u vchodů do Modré školy.

Megafon: Pro řízení venkovních i vnitřních akcí nebo v případě potřeby a nouze používáme megafon pro okamžité informování. Jestliže budete k něčemu vyzváni, okamžitě prosím uposlechněte, může to být otázka bezpečnosti nebo jiný závažný důvod. Děkujeme.

Internet

Hlavní informační služby poskytujeme samozřejmě na festivalových stránkách. Aby byly informace z nich dostupné i na festivalu, ve 2. patře na odpočívadle schodiště u kanceláře techniků jsou umístěny počítače připojené na internet (9 - 23 hodin), na kterých si budete moci vyhledat i v průběhu festivalu informace o festivalu, dopravě, okolí festivalu, aktuálních změnách, ohlasy a fotografie z průběhu apod. Tyto počítače slouží výhradně jako informační. Na tomto místě najdete i volné kabely/Wi-Fi signál pro připojení vlastních notebooků.

Používání notebooků je zakázáno ve všech festivalových občerstvovacích místech. Jednak z důvodu ochrany vaší techniky před náhodným politím, jednak proto, že tato místa slouží občerstvení a komunikaci lidí.

Informační plochy

Hlavní informační plocha je umístěna ve vestibulu Modré školy, doplňkové u vstupu do herny a na odpočívadle v 1. patře hlavní budovy. Obsahují základní informace a program a další informace (viz níže)... Při případných změnách programu atd. najdete vždy nejaktuálnější stav na hlavní informační ploše. Řada dalších míst bude využita pro doplňkové informování.

Nechávání vzkazů ostatním fanouškům: Součástí hlavní informační plochy je plocha pro nechávání vzkazů. Přemýšlejte, jak se na festivalu najdete a dávejte si sraz v konkrétní čas na konkrétním místě, nechávejte na sebe telefony, přidávejte poznávací znamení.

Letáčky, propagace programu a akcí

Nepřelepujte, nestrhávejte a nepřepisujte organizační a propagační letáčky a cedule. Upozorněte nás prosím na případné chybějící informační cedule či letáčky porušující pravidla festivalu či zákony ČR.

Podmínky výlepu vlastních letáčků:

- Pouze na povolená místa - vyznačený prostor na informačních tabulích, fólií obalené sloupy, skleněné dveře, zábradlí, dveře jednotlivých místností, dveře toalet zevnitř, vykachlíkovaná místa, na vyhrazené stoly či stojany. V žádném případě nelepte na běžné zdi, dřevo, plexisklo.

- Používejte výhradně špendlíky, lepící hmotu nebo snadno odlepitelnou pásku (papírová nažloutlá), v žádném případě nepoužívejte jiná papírová lepítka a izolepu.

- Pouze pro propagaci jednotlivých pořadů či programových linií nebo svojí nekomerční a nekonkurenční akce.

- Pravidla porušující letáčky budou strhávány a jejich původce bude vyloučen z PGF.

Dbejte na pořádek a životní prostředí. Děkujeme.

Informační brožura

Nepodceňujte informační brožuru, kterou dostáváte v účastnických materiálech, jsou v ní pravidla účasti, mapky a plánky budov, důležitá telefonní čísla včetně HOT LINE, HELP DESK, ZDRAVOTNÍK, informace o otvíracích dobách nejbližších prodejen, představení hlavních pořadatelů a hostů a další zajímavé informace. V případě, že jste si objednali plnou verzi informační brožury, tak i anotace přednášek a dalších pořadů, podle kterých si vyberete v programu to pravé pro vás.

Informační systém

Chtěli bychom konečně spustit informační systém na obrazovkách - aktuální program, tipy programu, upoutávky, informace. Neslibujeme :-)

Festivalové novinky

Doba papírovách festivalových novin ZáBlesk už minula. Chceme se pokusit o zpravodajství z PragoFFestu prostřednictvím Facebookové stránky a Twitteru.